งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.ขอนแก่น เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ุ627 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ณ จุดแข่งขัน อาคาร 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ณ จุดแข่งขัน อาคาร 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ณ จุดแข่งขัน อาคาร 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ณ จุดแข่งขัน อาคาร 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 615 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ณ จุดแข่งขัน อาคาร 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ณ จุดแข่งขัน อาคาร 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ณ อาคาร 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. ณ อาคาร 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 5032 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 5023 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 5022 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 5022 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง 5022 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 5035 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 122 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 3 ห้อง 5035 17 พ.ย. 2565 09.00-16.00
-
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]