สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 31 42 38
2 010 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 20 39 30
3 011 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 43 79 63
4 012 โรงเรียนบ้านวังกวาง 10 17 14
5 013 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 30 65 47
6 014 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 16 28 23
7 015 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 9 15 11
8 007 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 80 175 122
9 008 โรงเรียนบ้านโคกมน 36 63 52
10 031 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 20 28 26
11 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 50 128 81
12 005 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 49 92 75
13 006 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 46 76 59
14 020 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 5 13 8
15 019 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 12 24 17
16 026 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 51 90 76
17 028 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 19 31 26
18 034 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 121 343 206
19 033 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 126 332 207
20 021 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 54 80 64
21 024 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 69 140 106
22 025 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 63 131 92
23 003 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 53 91 78
24 004 โรงเรียนจิตพิมล 0 0 0
25 018 โรงเรียนผดุงวิทย์ 29 55 41
26 027 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 37 67 55
27 029 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 0 0 0
28 030 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 18 33 28
29 032 โรงเรียนหยกฟ้า 16 24 21
30 022 โรงเรียนเมตตาวิทยา 61 100 63
31 023 โรงเรียนเมตตาศึกษา 4 5 5
32 035 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 0 0 0
33 002 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 0 0 0
34 017 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ 9 17 14
35 016 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 14 28 21
รวม 1201 2451 1769
4220

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ประสานงาน : นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย >>> Tel.0985532935 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายยิ่งคุณ รอดทิม >>> Tel.0852737191 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]