สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  หล่มสักวิทยาคม ได้  114  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 121 เหรียญ 
อันดับที่ 2  หล่มเก่าพิทยาคม ได้  108  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 123 เหรียญ 
อันดับที่ 3  บ้านเข็กน้อย ได้  59  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เมืองราดวิทยาคม ได้  42  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เมืองกลางวิทยาคม ได้  39  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 6  เมตตาชนูปถัมภ์ ได้  35  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เมตตาวิทยา ได้  35  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 8  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้  34  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 9  แคมป์สนวิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ได้  25  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ติ้ววิทยาคม ได้  24  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 12  น้ำหนาววิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ฤทัยทิพย์ ได้  22  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 14  บ้านบุ่งคล้า ได้  22  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ผดุงวิทย์ ได้  19  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 16  บ้านโคกมน ได้  18  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 17  บ้านสงเปลือย ได้  16  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 18  บ้านดงน้ำเดื่อ ได้  13  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 19  บ้านทับเบิกร่วมใจ ได้  12  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 20  บ้านห้วยระหงส์ ได้  11  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 21  หน้าศูนย์เครื่องมือกล ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 22  หยกฟ้า ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 24  ผาแดงวิทยาคม ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สิรินคริสเตียน ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 26  บ้านห้วยลาด ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 27  ปริยัติสามัญวัดสระเกศ ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 28  บ้านวังกวาง ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 30  เมตตาศึกษา ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 31  ผาเมืองวิทยาคม ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ