สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 หล่มสักวิทยาคม 54 28 16 98
2 หล่มเก่าพิทยาคม 47 34 16 97
3 บ้านเข็กน้อย 15 14 13 42
4 เมตตาชนูปถัมภ์ 9 3 7 19
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 7 8 7 22
6 เมืองกลางวิทยาคม 7 3 8 18
7 เมืองราดวิทยาคม 5 7 11 23
8 แคมป์สนวิทยาคม 5 6 2 13
9 ผดุงวิทย์ 5 2 3 10
10 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 5 1 3 9
11 เมตตาวิทยา 3 8 6 17
12 น้ำหนาววิทยาคม 3 5 4 12
13 บ้านดงน้ำเดื่อ 3 2 2 7
14 ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 3 0 2 5
15 บ้านสงเปลือย 2 4 5 11
16 บ้านทับเบิกร่วมใจ 2 4 0 6
17 บ้านบุ่งคล้า 2 3 3 8
18 บ้านห้วยลาด 2 1 1 4
19 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 2 1 0 3
20 ติ้ววิทยาคม 1 4 8 13
21 ฤทัยทิพย์ 1 4 4 9
22 บ้านโคกมน 1 4 1 6
23 ผาแดงวิทยาคม 1 2 0 3
24 ผาเมืองวิทยาคม 1 0 0 1
25 สิรินคริสเตียน 0 2 1 3
26 เมตตาศึกษา 0 1 0 1
27 หยกฟ้า 0 0 2 2
28 บ้านห้วยระหงส์ 0 0 1 1
29 บ้านวังกวาง 0 0 1 1
30 ปริยัติสามัญวัดสระเกศ 0 0 0 0
31 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 0 0 0 0
รวม 186 151 127 464

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ประสานงาน : นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย >>> Tel.0985532935 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายยิ่งคุณ รอดทิม >>> Tel.0852737191 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]