หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 683
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 685
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 4


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 628
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 163
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 627
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91.50 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 682
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 684
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 4


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 4
5 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 5
6 บ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71 เงิน 6
7 บ้านโคกมน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71 เงิน 6
8 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71 เงิน 6
9 เมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 9
10 ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 66 ทองแดง 10
11 ติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 64 ทองแดง 11
12 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 61 ทองแดง 12
13 น้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 35 เข้าร่วม 13
14 บ้านวังกวาง สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 34 เข้าร่วม 14
15 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 34 เข้าร่วม 14
16 ฤทัยทิพย์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 34 เข้าร่วม 14
17 ปริยัติสามัญวัดสระเกศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 31 เข้าร่วม 17
18 เมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 31 เข้าร่วม 17
19 บ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 30 เข้าร่วม 19


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 4
5 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 5
6 เมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 5
7 บ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 67 ทองแดง 7
8 บ้านโคกมน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 67 ทองแดง 7
9 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 67 ทองแดง 7


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 4
5 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72 เงิน 5
6 ฤทัยทิพย์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 62 ทองแดง 6


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 187
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.20 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 4
5 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 5
6 น้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 6
7 หน้าศูนย์เครื่องมือกล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 7
8 เมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 8
9 ติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 9
10 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74 เงิน 10
11 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 11
12 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72 เงิน 12
13 บ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 62 ทองแดง 13
14 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 14


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 4
5 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 5
6 ติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 6
7 ฤทัยทิพย์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 6
8 บ้านโคกมน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 8
9 น้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 9
10 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 9
11 เมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 11
12 บ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 12


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 664
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 141
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หยกฟ้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 4
5 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 5
6 บ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 6
7 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 7
8 บ้านวังกวาง สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 8
9 ติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -
10 บ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 4
5 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 5
6 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 139
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังกวาง สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 4
5 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 157
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 4
5 เมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 5
6 บ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63 ทองแดง 6
7 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 159
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 4
5 บ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 5
6 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 6
7 บ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 7
8 เมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 8
9 น้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 259
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 96 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หยกฟ้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 4
5 บ้านโคกมน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 5
6 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 6
7 น้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 7
8 บ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 7
9 เมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 9
10 ติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -
11 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 161
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 4
5 เมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 4
6 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74 เงิน 6
7 ติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 614
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 4
5 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 5
6 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 6
7 ติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -
8 บ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 689
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 5
6 บ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 5
7 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 5
8 บ้านโคกมน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 5
9 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 5
10 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 10
11 ผาแดงวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 10
12 ฤทัยทิพย์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 10
13 เมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 10
14 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 10
15 หน้าศูนย์เครื่องมือกล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65 ทองแดง 15
16 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65 ทองแดง 15
17 น้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 50 เข้าร่วม 17
18 ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 50 เข้าร่วม 17


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.60 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 4
5 แคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยระหงส์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 4
5 ฤทัยทิพย์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 5


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 039
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยลาด สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -