แผนผังสถานที่แข่งขัน
แผนผังสถานที่แข่งขัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

แผนผังสถานที่แข่งขัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10:24 น.