สรุปเหรียญรางวัล สพม. เชียงราย,พะเยา [กลุ่ม สพม.พะเยา 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 120 8 2 1 130
2 ดอกคำใต้วิทยาคม 67 8 10 3 85
3 แม่ใจวิทยาคม 49 12 9 1 70
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 48 13 11 1 72
5 ดงเจนวิทยาคม 48 12 5 2 65
6 ถ้ำปินวิทยาคม 46 13 8 0 67
7 งำเมืองวิทยาคม 46 12 7 1 65
8 ฟากกว๊านวิทยาคม 46 11 8 1 65
9 พะเยาประสาธน์วิทย์ 27 6 2 1 35
รวม 497 95 62 11 654