สรุปเหรียญรางวัล สพม. เชียงราย,พะเยา [กลุ่ม สพม.พะเยา 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สหวิทยาเขตภูกามยาว
ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พะเยาพิทยาคม ได้  120  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 130 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ดอกคำใต้วิทยาคม ได้  67  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 85 เหรียญ 
อันดับที่ 3  แม่ใจวิทยาคม ได้  49  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ได้  48  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ดงเจนวิทยาคม ได้  48  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ถ้ำปินวิทยาคม ได้  46  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 7  งำเมืองวิทยาคม ได้  46  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ฟากกว๊านวิทยาคม ได้  46  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 9  พะเยาประสาธน์วิทย์ ได้  27  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ