ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.ร้อยเอ็ด เขต 1
ระหว่าง วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. ร้อยเอ็ด 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. ร้อยเอ็ด 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 86 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน