ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.ร้อยเอ็ด เขต 1
ระหว่าง วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน