งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.รอ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 2 ชั้น 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารศรีภูมิ ห้อง ห้องประชุมศรีภูมิ 1 ธ.ค. 2565 09.00 - 12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 1 ธ.ค. 2565 08.30-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 2 ธ.ค. 2565 08.30-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 1 ธ.ค. 2565 08.30-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 2 ธ.ค. 2565 08.30-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงอาหาร 1 ธ.ค. 2565 08.00-16.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงอาหาร 2 ธ.ค. 2565 08.00-16.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารศรีภูมิ ห้อง ใต้ถุนอาคารศรีภูมิ(ตรงกลาง) 1 ธ.ค. 2565 08.30-16.30 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารศรีภูมิ ห้อง ใต้ถุนอาคารศรีภูมิ(ลานจอดรถ) 1 ธ.ค. 2565 08.30-16.30 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม 2 ชั้น ห้อง หอประชุม 2 ชั้น 2 ธ.ค. 2565 08.30-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม 2 ชั้น ห้อง หอประชุม 2 ชั้น 2 ธ.ค. 2565 08.30-12.00 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม 2 ชั้น ห้อง หอประชุม 2 ชั้น 2 ธ.ค. 2565 13.00-16.30 ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]