สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. ร้อยเอ็ด [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 54 35 16 105
2 พนมไพรวิทยาคาร 28 16 13 57
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม 26 26 18 70
4 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 26 19 9 54
5 ทรายทองวิทยา 12 13 11 36
6 สามขาท่าหาดยาววิทยา 8 4 6 18
7 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 7 11 21 39
8 อาจสามารถวิทยา 7 11 6 24
9 หนองหมื่นถ่านวิทยา 5 2 1 8
10 เมืองสรวงวิทยา 4 6 7 17
11 น้ำใสวรวิทย์ 4 4 0 8
12 หนองฮีเจริญวิทย์ 3 4 4 11
13 หนองผึ้งวิทยาคาร 3 3 0 6
14 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 3 2 3 8
15 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 3 1 0 4
16 หัวโทนวิทยา 2 3 2 7
17 ช้างเผือกวิทยาคม 2 3 2 7
18 โพนสูงประชาสรรค์ 2 2 1 5
19 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 2 1 1 4
20 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1 5 3 9
21 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 1 3 2 6
22 มัธยมวัดธาตุ 1 0 0 1
23 โพนเมืองประชารัฐ 0 5 3 8
24 เชื้อจรูญวิทย์ 0 1 1 2
25 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 1 0 1
26 โพธิ์ทองพิทยาคม 0 0 1 1
27 หินกองวิทยาคาร 0 0 0 0
28 ขี้เหล็กพิทยาคม 0 0 0 0
รวม 204 181 131 516

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]