สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 26 40 34
2 002 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 32 51 42
3 005 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 28 44 39
4 010 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 38 81 56
5 017 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 51 99 78
6 019 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 35 63 51
7 025 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 97 228 160
8 004 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 64 137 98
9 018 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 91 213 144
10 022 โรงเรียนเสลภูมิ 49 139 81
11 023 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 124 323 211
12 006 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 20 32 28
13 012 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 57 106 81
14 013 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 35 57 50
15 014 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 40 67 55
16 011 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 21 35 31
17 015 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 133 313 216
18 016 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 65 119 95
19 003 โรงเรียนจารุณีศึกษา 27 62 42
20 007 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 13 30 20
21 008 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 19 32 26
22 020 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 53 84 72
23 028 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 13 24 20
24 029 โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 0 0 0
25 030 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 1 2 2
26 026 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 19 28 27
27 027 โรงเรียนเพชรลดาวิทยา 0 0 0
28 024 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 6 7 7
29 009 โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 7 7 7
30 021 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 0 0 0
รวม 1164 2423 1773
4196

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]