งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้องรัตนูปถัมภ์ 27 ก.ย. 2565 13.00-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้องรัตนูปถัมภ์ 27 ก.ย. 2565 13.00-16.30
-
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้องรัตนูปถัมภ์ 28 ก.ย. 2565 13.00-16.30
-
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้องรัตนูปถัมภ์ 28 ก.ย. 2565 13.00-16.30
-
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตึกวิทยบริการ ห้องประชุม ชั้น 2 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00
-
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตึกวิทยบริการ ห้องประชุม ชั้น 2 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00
-
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 648 28 ก.ย. 2565 13.00-16.30
-
8 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 648 28 ก.ย. 2565 13.00-16.30
-
9 801 ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส เวทีเล็ก 28 ก.ย. 2565 13.00-16.30
-
10 802 ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส เวทีเล็ก 28 ก.ย. 2565 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]