สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนตันหยงมัส 3 6 5
2 002 โรงเรียนตากใบ 3 3 3
3 003 โรงเรียนธัญธารวิทยา 3 3 3
4 004 โรงเรียนนราธิวาส 7 11 10
5 005 โรงเรียนนราสิกขาลัย 3 19 8
6 006 โรงเรียนบาเจาะ 2 3 3
7 007 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 3 8 5
8 008 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 4 9 8
9 009 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 6 6 6
10 010 โรงเรียนร่มเกล้า 2 4 3
11 011 โรงเรียนศรีวารินทร์ 3 4 4
12 012 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 6 14 9
13 013 โรงเรียนสุคิรินวิทยา 5 9 6
14 014 โรงเรียนสุไหงโกลก 2 8 4
15 015 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 3 3 3
16 016 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 4 28 10
17 017 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 3 9 5
รวม 62 147 95
242

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]