สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 051 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 6 21 10
2 052 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 3 3 3
3 053 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 1 5 2
4 054 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 3 5 5
5 055 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 3 7 4
6 056 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 1 1 1
7 057 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 2 5 3
8 058 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 5 8 7
9 059 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 2 4 4
10 060 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 3 2
11 061 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 24 44 29
12 062 โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1 1 1
13 063 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 11 29 19
14 064 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1 1 1
รวม 64 137 91
228

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]