สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนกาบังพิทยาคม 6 21 10
2 019 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 24 42 33
3 020 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1 2 2
4 021 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 2 2
5 022 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 2 2 2
6 023 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 4 15 6
7 024 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 6 15 10
8 025 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 2 4 3
9 026 โรงเรียนสตรียะลา 7 8 8
10 027 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 5 19 10
11 028 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน 2 3 3
รวม 60 133 89
222

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]