ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. สงขลา,สตูล 26 16 14 56 49 8 6 1 63
2 สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา 15 8 10 33 28 6 3 1 37
3 สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา 14 17 21 52 41 8 5 5 54
4 สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา 10 25 15 50 34 19 0 6 53
รวม 65 66 60 191 152 41 14 13 207