สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. สงขลา,สตูล ได้  49  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา ได้  41  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา ได้  34  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา ได้  28  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ