ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพม. สงขลา,สตูล 26 16 14 56
2 สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา 15 8 10 33
3 สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา 14 17 21 52
4 สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา 10 25 15 50
รวม 65 66 60 191

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]