ประกาศ
  1. การรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
  2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13:11 น.