งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 663
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนบาเจาะ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลานราธิวาส กลุ่ม 15 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟากิม    แก้ววิลัย
2. เด็กชายมูฮัมหมัดไซดี    นาแว
1. นางสาวยุวดี    เกื้อสุวรรณ
2. นายฮัมดัน    บุกะอะ
2 0 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลาปัตตานี กลุ่ม 15 1. เด็กชายอะหมัดยาซีน    ดอเลาะ
2. เด็กชายชารีฟ    แวบากา
1. นางพายีย๊ะ    วามะ
2. นายหวันบัสรี    วาเด็ง
3 0 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลายะลา กลุ่ม 15 1. เด็กชายอาดีฟ    บารู
2. เด็กชายฟิกรี    อาแว
1. นางสาวซูมัยยะห์    ดามะอู
2. นางสาวรอสีดะห์    ยูโซ๊ะ
4 0 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. สงขลา,สตูลสงขลา กลุ่ม 16 1. เด็กชายปาราเมศ    หวันอาหลี
2. เด็กชายอิรวัชรธ์    ดาราหมานเสด
1. นางหัสราษ    มัสตัน
2. นายอับดุลการีม    สามัญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................