ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. นราธิวาส เขต 2 59 14 3 3 76
2 สพป. นราธิวาส เขต 3 58 16 5 3 79
3 สพป. สงขลา เขต 3 56 25 1 0 82
4 สพป. สตูล 53 13 8 0 74
5 สพป. ปัตตานี เขต 1 46 21 8 2 75
6 สพป. นราธิวาส เขต 1 46 19 3 3 68
7 สพป. ปัตตานี เขต 2 42 24 5 5 71
8 สพป. ยะลา เขต 1 36 26 9 5 71
9 สพป. ยะลา เขต 2 35 26 6 8 67
10 สพป. ยะลา เขต 3 33 19 8 1 60
11 สพป. ปัตตานี เขต 3 22 15 12 6 49
รวม 486 218 68 36 808