ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. สงขลา เขต 3 16 14 12 42 57 25 1 0 83
2 สพป. นราธิวาส เขต 3 13 11 11 35 58 17 5 3 80
3 สพป. สตูล 11 13 12 36 53 14 8 0 75
4 สพป. นราธิวาส เขต 2 10 12 9 31 59 15 3 3 77
5 สพป. ยะลา เขต 1 8 7 5 20 36 27 9 5 72
6 สพป. ปัตตานี เขต 1 8 6 9 23 46 22 8 2 76
7 สพป. ยะลา เขต 2 6 4 3 13 35 26 6 9 67
8 สพป. นราธิวาส เขต 1 4 10 9 23 46 20 3 3 69
9 สพป. ปัตตานี เขต 2 4 7 11 22 42 25 5 5 72
10 สพป. ยะลา เขต 3 4 1 4 9 33 19 8 1 60
11 สพป. ปัตตานี เขต 3 0 1 2 3 22 15 12 6 49
รวม 84 86 87 257 487 225 68 37 780