ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. สงขลา เขต 3 15 14 12 41 56 25 1 0 82
2 สพป. นราธิวาส เขต 3 13 10 11 34 58 16 5 3 79
3 สพป. สตูล 11 13 12 36 53 13 8 0 74
4 สพป. นราธิวาส เขต 2 10 12 9 31 59 14 3 3 76
5 สพป. ยะลา เขต 1 8 7 5 20 36 26 9 5 71
6 สพป. ปัตตานี เขต 1 8 6 8 22 46 21 8 2 75
7 สพป. ยะลา เขต 2 6 4 3 13 35 26 6 8 67
8 สพป. นราธิวาส เขต 1 4 10 9 23 46 19 3 3 68
9 สพป. ปัตตานี เขต 2 4 7 11 22 42 24 5 5 71
10 สพป. ยะลา เขต 3 4 1 4 9 33 19 8 1 60
11 สพป. ปัตตานี เขต 3 0 1 2 3 22 15 12 6 49
รวม 83 85 86 254 486 218 68 36 772