สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. สงขลา เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 42  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 57  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 25  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 1  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 83  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. นราธิวาส เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 35  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 58  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 17  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 5  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 80  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. สตูล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 36  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 53  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 14  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 8  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 75  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. นราธิวาส เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 31  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 59  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 3  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 77  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. ยะลา เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 36  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 27  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 9  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 72  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. ปัตตานี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 46  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 22  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 8  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 76  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. ยะลา เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 35  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 26  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 6  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 67  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. นราธิวาส เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 46  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 20  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 3  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 69  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. ปัตตานี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 42  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 25  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 5  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 72  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. ยะลา เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 33  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 19  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 8  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 60  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. ปัตตานี เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 22  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 15  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 12  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 49  เหรียญ