สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. นราธิวาส เขต 2 ได้  59  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. นราธิวาส เขต 3 ได้  58  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 80 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. สงขลา เขต 3 ได้  57  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. สตูล ได้  53  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. ปัตตานี เขต 1 ได้  46  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. นราธิวาส เขต 1 ได้  46  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. ปัตตานี เขต 2 ได้  42  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. ยะลา เขต 1 ได้  36  เหรียญทอง  27  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. ยะลา เขต 2 ได้  35  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. ยะลา เขต 3 ได้  33  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. ปัตตานี เขต 3 ได้  22  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ