สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 147
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตลาดนัดต้นมะขาม สพป. ปัตตานี เขต 2 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยะหอ สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยือลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 83.33 ทอง 4
5 บ้านควนดิน สพป. ปัตตานี เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านสม็อง สพป. สงขลา เขต 3 81 ทอง 6
7 บ้านหัวควน สพป. สตูล 80.67 ทอง 7
8 บ้านไม้แก่น สพป. ยะลา เขต 1 78.33 เงิน 8
9 บ้านมาลา สพป. ยะลา เขต 3 76.67 เงิน 9
10 บ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 75.33 เงิน 10


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากบารา สพป. สตูล 80 ทอง 4
5 บ้านน้ำบ่อ สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน 5


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 94.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสายควน สพป. สตูล 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 76.50 เงิน 4
5 วัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 67.20 ทองแดง 5
6 ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 62 ทองแดง 6
7 บ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 60.40 ทองแดง 7


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแขนท้าว สพป. ปัตตานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 86 ทอง 4
5 บ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 5
6 บ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง 5
7 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านริแง สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 8
9 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) สพป. ยะลา เขต 1 70 เงิน 9
10 บ้านบ่ออิฐ สพป. ปัตตานี เขต 1 64 ทองแดง 10
11 บ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. ยะลา เขต 3 54 เข้าร่วม 11


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง 4
5 วัดสุนทรวารี สพป. ปัตตานี เขต 2 86 ทอง 4
6 บ้านควนขี้แรด สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง 6
7 บ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง 6
8 บ้านสาครเหนือ สพป. สตูล 80 ทอง 8
9 บ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 78 เงิน 9
10 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน 10
11 บ้านปากบางตาวา สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 11


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคอลอตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านบริจ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 68 ทองแดง 5
6 บ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 6
7 บ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง 6
8 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 62 ทองแดง 8
9 บ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 37 เข้าร่วม 9


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 95.32 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 92.64 ทอง 4
5 บ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 91.99 ทอง 5
6 บ้านสายควน สพป. สตูล 90.99 ทอง 6
7 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 89.99 ทอง 7
8 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 89.32 ทอง 8
9 บ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 88.65 ทอง 9
10 บ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง 4
5 บูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 79.33 เงิน 5
6 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 79 เงิน 6
7 อนุบาลมะนัง สพป. สตูล 76.33 เงิน 7
8 ชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 73.33 เงิน 8
9 บ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 73.33 เงิน 8


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 89.12 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกะลูแป สพป. นราธิวาส เขต 1 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านธารมะลิ สพป. ยะลา เขต 3 85.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวควน สพป. สตูล 84.96 ทอง 4
5 บ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 83.96 ทอง 5
6 บ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์) สพป. ยะลา เขต 1 82.95 ทอง 6
7 บ้านบางปลาหมอ สพป. ปัตตานี เขต 1 82.65 ทอง 7
8 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต 2 81.64 ทอง 8
9 บ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 80.97 ทอง 9
10 บ้านไอกรอส สพป. นราธิวาส เขต 3 80.93 ทอง 10
11 บ้านดอเฮะ สพป. นราธิวาส เขต 2 80.30 ทอง 11


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 87 ทอง 4
5 ร่วมจิตต์ประชา สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านท่าคลอง สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านโฉลง สพป. ยะลา เขต 1 84 ทอง 7
8 บ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 8
9 บ้านตายา สพป. นราธิวาส เขต 1 82 ทอง 9
10 บ้านบาเลาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 81 ทอง 10
11 บ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 77 เงิน 11


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 825
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 89.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาโงปะแต สพป. นราธิวาส เขต 1 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 4
5 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 78.50 เงิน 5
6 บ้านคอลอตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 77.50 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 76 เงิน 8
9 บ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 74 เงิน 9
10 บ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต 3 72 เงิน 10
11 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 71.50 เงิน 11


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง 4
5 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 5
6 บ้านไร่พญา สพป. นราธิวาส เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 74 เงิน 7
8 บ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 70 เงิน 8
9 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 69 ทองแดง 9
10 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 90 ทอง 4
5 บ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 88 ทอง 5
6 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง 5
7 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 83 ทอง 7
9 บ้านวังสายทอง สพป. สตูล 83 ทอง 7


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 รักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 87.50 ทอง 4
5 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 83.83 ทอง 5
6 วัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 81.50 ทอง 6
7 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 7
8 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 78.83 เงิน 8
9 บ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 76.33 เงิน 9
10 บ้านน้ำบ่อ สพป. ปัตตานี เขต 1 66.33 ทองแดง 10


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเกาะตา สพป. ปัตตานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านมะพร้าวต้นเดียว สพป. ปัตตานี เขต 1 79 เงิน 6
7 เมืองนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 7
8 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 8
9 วัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 74 เงิน 8
10 สังวาลย์วิท 5 สพป. ยะลา เขต 3 74 เงิน 8
11 บ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล 68 ทองแดง 11


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 824
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านละหาน สพป. นราธิวาส เขต 2 93.64 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 92.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเตรียมปัญญา สพป. ยะลา เขต 2 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 91.31 ทอง 4
5 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 สพป. ยะลา เขต 3 90.98 ทอง 5
6 บ้านควน สพป. สตูล 89.32 ทอง 6
7 บ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 88.97 ทอง 7
8 บ้านละแอ สพป. ยะลา เขต 1 85.31 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป. ปัตตานี เขต 3 84.97 ทอง 9
10 เมืองนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 84.65 ทอง 10
11 บ้านยามูเฉลิม สพป. ปัตตานี เขต 1 82.99 ทอง 11


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสะพานเคียน สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 86 ทอง 5
6 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 78 เงิน 6
7 วัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 76 เงิน 7
8 ราชพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 8
9 บ้านคลองขุด สพป. สตูล - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาโงปะแต สพป. นราธิวาส เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านใหม่ สพป. สตูล - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังสายทอง สพป. สตูล 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 76 เงิน 4
5 บ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 5
6 บ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 71 เงิน 6
7 บ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 7
8 บ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 63 ทองแดง 8
9 บ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 84.33 ทอง 4
5 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 83.33 ทอง 5
6 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 83.33 ทอง 5
7 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 82.33 ทอง 7
8 เมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 82.33 ทอง 7
9 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 80.66 ทอง 9
10 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 71.66 เงิน 10
11 บ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 11


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต 3 87.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเตราะหัก สพป. ปัตตานี เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลาเมาะฮีเล สพป. นราธิวาส เขต 1 78.66 เงิน 4
5 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านคลองน้ำเค็ม สพป. สตูล 74.34 เงิน 6
7 บ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 71.33 เงิน 7
8 บ้านยะลา สพป. ยะลา เขต 1 71.33 เงิน 7
9 บ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 59.67 เข้าร่วม 9


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 93.31 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบือแรง สพป. นราธิวาส เขต 1 89.99 ทอง 4
5 บ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 89.32 ทอง 5
6 บ้านควน สพป. สตูล 88.32 ทอง 6
7 บ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 87.99 ทอง 7
8 บ้านต้นทุเรียน สพป. ปัตตานี เขต 2 86.33 ทอง 8
9 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 86.32 ทอง 9
10 บ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต 3 85.98 ทอง 10
11 บ้านบน สพป. ปัตตานี เขต 3 85.98 ทอง 10


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) สพป. ปัตตานี เขต 1 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจาเราะปะไต สพป. ยะลา เขต 3 84.60 ทอง 4
5 บ้านรามา สพป. นราธิวาส เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 74.60 เงิน 6
7 บ้านปอเยาะ สพป. ยะลา เขต 1 73.60 เงิน 7
8 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 นิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 90 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) สพป. ปัตตานี เขต 3 87 ทอง 5
6 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. สตูล 85 ทอง 6
7 บ้านศรีนคร สพป. ยะลา เขต 3 83 ทอง 7
8 วัดบุพนิมิต สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 8
9 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 9
10 วัดตันติการามฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน 10
11 ประชาวิทยรังสรรค์ สพป. นราธิวาส เขต 1 72 เงิน 11


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง 4
5 บ้านเจ๊ะบิลัง สพป. สตูล 65 ทองแดง 5


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเฑียรยา สพป. ปัตตานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบันนังบูโย สพป. ยะลา เขต 1 79 เงิน 4
5 บ้านนาข่อย สพป. ยะลา เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 77.50 เงิน 6
7 บ้านเขาพระ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 7
8 บ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 70 เงิน 8
9 บ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ 147 สพป. สตูล 68 ทองแดง 9
10 บ้านบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 59 เข้าร่วม 10
11 บ้านลานช้าง สพป. ปัตตานี เขต 3 58 เข้าร่วม 11


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 5
6 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 72 เงิน 6
7 ไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) สพป. สตูล 69 ทองแดง 7
8 บ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง 8
9 บ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 9
10 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 63 ทองแดง 10
11 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 61 ทองแดง 11


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสตูล สพป. สตูล 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะโละ สพป. ยะลา เขต 1 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 88.60 ทอง 4
5 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 87 ทอง 5
6 พระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 6
7 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 85.60 ทอง 7
8 บ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 84.60 ทอง 8
9 บ้านเจาะกือแย สพป. ปัตตานี เขต 3 82.30 ทอง 9
10 ชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง 10
11 บ้านมาลา สพป. ยะลา เขต 3 77.60 เงิน 11


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 3 90.99 ทอง ชนะเลิศ
2 มายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสองปาก สพป. สตูล 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 84.67 ทอง 4
5 บ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 83.34 ทอง 5
6 บ้านปุลามาวอ สพป. ปัตตานี เขต 1 81.33 ทอง 6
7 บ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 77.33 เงิน 7
8 บ้านบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 76.33 เงิน 8
9 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 9
10 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 74 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 3 70.68 เงิน 11


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสองปาก สพป. สตูล 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าหวัง สพป. ยะลา เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านคลองประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 90 ทอง 5
6 บ้านอินทนิล สพป. ปัตตานี เขต 2 89 ทอง 6
7 บ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง 7
8 บือดองพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 87 ทอง 8
9 พัฒนศึกษา สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 9
10 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 85 ทอง 10
11 บ้านบาเลาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง 11