สถานที่แข่งขัน
                                   
วันศุกร์ ที่ 09 กันยายน 2565 เวลา 15:05 น.