สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 20 16 6 42 51 7 4 2 62
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 17 9 4 30 38 5 5 2 48
3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 8 5 5 18 19 7 5 3 31
4 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 8 5 2 15 23 9 5 1 37
5 แม่ยาววิทยา 8 3 3 14 15 4 2 3 21
6 บ้านห้วยหมากเอียก 6 5 2 13 21 6 3 1 30
7 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 6 3 2 11 17 13 4 4 34
8 บ้านป่าสักไก่ 6 1 2 9 13 9 2 1 24
9 บ้านหัวดอย 5 6 7 18 17 5 3 0 25
10 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 5 4 10 19 22 9 3 5 34
11 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 5 4 2 11 10 6 2 3 18
12 มารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 5 3 4 12 16 5 1 0 22
13 บ้านรวมมิตร 5 3 3 11 10 6 5 1 21
14 บ้านเมืองชุม 5 0 1 6 10 4 2 2 16
15 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 4 5 2 11 15 7 2 2 24
16 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 4 2 6 12 19 8 6 3 33
17 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 3 7 3 13 28 15 1 4 44
18 บ้านเวียงเดิม 3 3 5 11 14 6 4 1 24
19 บ้านปงเคียน 3 3 2 8 11 10 3 3 24
20 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 3 3 2 8 9 8 0 0 17
21 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 3 2 2 7 11 5 3 1 19
22 บ้านโป่งน้ำร้อน 3 2 0 5 6 4 0 0 10
23 ดอยลานพิทยา 3 0 1 4 8 2 2 2 12
24 บ้านร่องปลาขาว 2 3 0 5 9 3 2 2 14
25 บ้านป่าซาง 2 2 2 6 12 2 2 1 16
26 บ้านห้วยชมภู 2 2 0 4 7 2 1 4 10
27 เวียงแก้ววิทยา 2 1 4 7 7 8 4 1 19
28 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 2 1 2 5 12 6 6 2 24
29 อนุบาลหัวฝาย 2 1 2 5 4 2 1 1 7
30 บ้านโป่งเกลือ 2 1 1 4 8 2 0 0 10
31 บ้านป่าซางเหนือ 2 0 2 4 7 7 4 3 18
32 บ้านปางขอน 2 0 1 3 4 4 1 3 9
33 บ้านห้วยขม 2 0 0 2 7 4 0 1 11
34 บ้านดอยงาม 2 0 0 2 4 2 0 0 6
35 บ้านโป่งนาคำ 2 0 0 2 4 0 1 0 5
36 แม่มอญวิทยา 1 3 1 5 9 4 1 0 14
37 สันติวิทยา 1 2 2 5 9 2 1 0 12
38 สหศาสตร์ศึกษา 1 2 1 4 7 1 0 0 8
39 อนุบาลเวียงชัย 1 2 0 3 7 1 3 3 11
40 บ้านจอเจริญ 1 1 2 4 6 4 0 5 10
41 บ้านจะคือ 1 1 0 2 4 5 2 1 11
42 บ้านชัยพฤกษ์ 1 1 0 2 4 3 0 0 7
43 บ้านขัวแคร่ 1 1 0 2 4 1 1 0 6
44 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 1 0 1 2 6 9 2 2 17
45 บ้านปางคึก 1 0 1 2 4 5 1 0 10
46 บ้านป่ายางหลวง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
47 ผาขวางวิทยา 1 0 0 1 4 1 0 2 5
48 บ้านช่องลม 1 0 0 1 4 0 1 1 5
49 ปัญญาวัฒน์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
50 อนุบาลศุภลักษณ์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 บ้านดอยฮาง 1 0 0 1 1 1 0 1 2
52 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านนางแลใน 0 3 2 5 12 1 1 1 14
54 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 0 3 0 3 5 0 0 0 5
55 บ้านปางริมกรณ์ 0 3 0 3 4 3 2 1 9
56 บ้านดอน 0 2 2 4 11 4 8 1 23
57 เชียงรายวิทยาคม 0 2 2 4 6 3 0 0 9
58 อนุบาลดงมหาวัน 0 2 2 4 5 0 1 2 6
59 บ้านกกน้อยวิทยา 0 2 0 2 3 3 0 0 6
60 บ้านท่าสาย 0 2 0 2 3 0 0 0 3
61 บ้านโป่งพระบาท 0 1 3 4 8 2 1 2 11
62 บ้านจำบอน 0 1 2 3 7 8 1 1 16
63 บ้านโล๊ะป่าห้า 0 1 1 2 5 4 1 1 10
64 ห้วยพลูพิทยา 0 1 1 2 4 6 2 3 12
65 ร่องเบ้อวิทยา 0 1 1 2 2 2 2 1 6
66 บ้านป่าก๊อ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
67 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 1 0 1 7 5 1 3 13
68 บ้านทุ่งหลวง 0 1 0 1 4 4 2 1 10
69 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 1 0 1 4 3 1 2 8
70 บ้านสันต้นขาม 0 1 0 1 3 3 0 0 6
71 บ้านศรีเวียง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
72 บ้านเวียงกือนา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
73 บ้านโป่งน้ำตก 0 1 0 1 2 1 0 2 3
74 บ้านสมานมิตร 0 1 0 1 1 1 1 1 3
75 บ้านถ้ำผาตอง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
76 บ้านห้วยห้างป่าสา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
77 บ้านปางลาว 0 0 3 3 8 3 0 0 11
78 บ้านหนองบัวแดง 0 0 2 2 7 2 0 3 9
79 บ้านหนองหม้อ 0 0 2 2 5 2 0 0 7
80 บ้านน้ำลัด 0 0 2 2 3 1 0 0 4
81 บ้านสันกลาง 0 0 1 1 6 0 0 2 6
82 บ้านแม่กรณ์ 0 0 1 1 5 5 1 2 11
83 บ้านโป่งช้าง 0 0 1 1 3 3 1 1 7
84 บ้านริมลาว 0 0 1 1 3 1 1 1 5
85 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 0 1 1 2 4 2 1 8
86 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 1 1 2 2 1 0 5
87 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 1 1 2 2 0 1 4
88 อนุบาลห้วยสัก 0 0 0 0 6 1 0 0 7
89 บ้านโป่งฮึ้ง 0 0 0 0 5 0 1 2 6
90 บ้านร่องเผียว 0 0 0 0 4 6 0 2 10
91 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 0 3 1 2 2 6
92 บ้านป่าแหย่ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
93 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 2 0 1 4
94 บ้านป่าบง 0 0 0 0 2 1 3 1 6
95 บ้านนางแล 0 0 0 0 2 1 2 5 5
96 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
97 บ้านปุยคำ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
98 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
99 บ้านป่ายางมน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
100 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
101 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 บ้านร่องหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านโป่ง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
104 บ้านเวียงกลาง 0 0 0 0 0 2 3 1 5
105 บ้านเวียงชัย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
106 บ้านผาเสริฐ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
107 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
108 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 179 153 132 464 753 350 153 127 1,256