งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย โรงเรียนด่านซ้าย และที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 21 -24 เดือน พฤศจกายน พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง เอนกประสงค์ 22 พ.ย. 2565 9.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง เอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2565 9.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง เอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2565 13.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ห้องประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมตาโขน 23 พ.ย. 2565 9.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ห้องประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมตาโขน 23 พ.ย. 2565 9.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ห้องประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมตาโขน 23 พ.ย. 2565 9.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 22 พ.ย. 2565 9.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อาคาร 105 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมภูลมโล 22 พ.ย. 2565 9.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อาคาร 105 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมภูลมโล 23 พ.ย. 2565 9.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อาคาร 105 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมภูลมโล 23 พ.ย. 2565 13.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 22 พ.ย. 2565 9.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 23 พ.ย. 2565 9.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 23 พ.ย. 2565 13.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 21 พ.ย. 2565 13.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 21 พ.ย. 2565 13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]