สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 18 2 7 27 36 4 2 0 42
2 บ้านโนนสะอาด 17 9 7 33 39 4 1 3 44
3 บ้านผือ 11 7 4 22 36 6 0 0 42
4 บ้านนายาง 9 2 1 12 16 1 1 0 18
5 เฝ้าไร่วิทยา 8 8 7 23 27 2 0 2 29
6 อนุบาลรัตนบัณฑิต 8 5 2 15 24 4 3 5 31
7 เวทีราษฎร์บำรุง 7 6 1 14 19 1 0 1 20
8 บ้านวัดหลวง 7 3 4 14 23 2 1 0 26
9 อนุบาลหนองควาย 7 2 2 11 18 3 0 2 21
10 รสลินคัคณางค์ 6 10 5 21 27 3 1 1 31
11 สุทธสิริโสภา 6 8 4 18 24 1 1 1 26
12 บ้านโพธิ์ 5 9 1 15 28 3 2 4 33
13 บ้านคำปะกั้ง 5 6 2 13 22 3 0 0 25
14 บ้านแบง 5 4 4 13 20 1 2 2 23
15 บ้านนาฮำ 5 4 4 13 17 5 0 1 22
16 บ้านโนนสวรรค์ 5 4 1 10 12 0 0 0 12
17 บ้านนาเพียงใหญ่ 5 1 9 15 19 5 0 1 24
18 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 4 3 1 8 10 1 0 0 11
19 บ้านหนองอั้ว 3 1 4 8 12 4 0 2 16
20 เตชะไพบูลย์ 1 3 0 1 4 5 2 0 1 7
21 บ้านจับไม้ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านใหม่ 2 2 0 4 6 2 0 0 8
23 รุจีจินตกานนท์ 2 1 4 7 12 1 2 1 15
24 บ้านเซิม 2 1 2 5 13 1 2 1 16
25 บ้านดงกำพี้ 2 1 1 4 8 2 1 3 11
26 หมู่บ้านตัวอย่าง 2 1 1 4 7 0 0 1 7
27 บ้านหนองแก้ว 2 1 0 3 4 1 0 0 5
28 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2 0 1 3 8 1 0 0 9
29 บ้านปักหมู 2 0 1 3 3 0 0 1 3
30 บ้านท่าหนองพันทา 2 0 0 2 2 1 0 1 3
31 บ้านบัว 1 4 2 7 15 6 0 2 21
32 บ้านพระบาทนาหงส์ 1 2 2 5 9 1 0 0 10
33 บ้านแป้น 1 2 1 4 8 2 0 0 10
34 โนนยางดอนเม็ก 1 2 0 3 3 0 0 0 3
35 บ้านสามัคคีชัย 1 1 2 4 7 1 0 1 8
36 บ้านโปร่งสำราญ 1 1 2 4 7 0 0 0 7
37 บ้านโคกหัวภู 1 1 0 2 5 1 0 0 6
38 ป่าไม้อุทิศ 8 1 1 0 2 2 1 0 0 3
39 บ้านโพนแพง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านกลุ่มพัฒนา 1 0 2 3 10 0 1 0 11
41 บ้านหนองแอก 1 0 2 3 8 0 0 0 8
42 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1 0 2 3 6 1 0 0 7
43 บ้านดงดาล 1 0 2 3 5 0 0 0 5
44 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
45 ชุมชนบ้านชุมช้าง 1 0 0 1 6 4 0 2 10
46 กุดแคนโนนมันปลา 1 0 0 1 5 0 0 1 5
47 บ้านโนนฤๅษี 1 0 0 1 4 1 0 1 5
48 บ้านคำเจริญ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
49 บ้านนาคำมูลชมภูพร 1 0 0 1 3 2 0 1 5
50 บ้านหนองหลวง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
51 บ้านนาสิงห์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 ชุมชนบ้านปากสวย 0 4 2 6 12 3 0 0 15
54 บ้านหนองหอย 0 4 0 4 12 1 0 1 13
55 บ้านเชียงอาด 0 3 3 6 14 6 2 3 22
56 บ้านนาหนัง 0 2 1 3 9 1 0 2 10
57 บ้านนาทับไฮ 0 2 1 3 8 1 1 0 10
58 บ้านเหล่าต่างคำ 0 1 2 3 9 2 0 1 11
59 สนธิราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 4 0 1 0 5
60 บ้านนาเมย 0 1 1 2 7 0 0 1 7
61 บ้านต้อน 0 1 1 2 6 1 0 0 7
62 บ้านกุดแกลบ 0 1 1 2 6 0 0 0 6
63 บ้านหนองเค็ม 0 1 1 2 4 0 1 0 5
64 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 0 1 1 2 2 0 1 0 3
65 บ้านคำตอยูง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
66 บ้านก่องขันธ์ 0 1 0 1 7 1 0 0 8
67 บ้านดอนเหมือด 0 1 0 1 7 1 0 0 8
68 บ้านนาดี 0 1 0 1 5 0 0 0 5
69 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
70 บ้านนิคมดงบัง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
71 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 0 1 0 1 2 2 1 0 5
72 บ้านสร้างนางขาว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านน้ำเป 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหนองกุ้ง 0 0 2 2 8 2 0 0 10
75 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 0 0 2 2 6 3 0 1 9
76 บ้านนาชุมช้าง 0 0 2 2 1 1 0 0 2
77 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 0 0 1 1 5 2 0 1 7
78 บ้านท่าคำบง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
79 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 0 1 1 3 1 0 0 4
80 บ้านหนองแหวน 0 0 1 1 3 0 1 0 4
81 บ้านหนองวัวชุม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
82 บ้านกุดบง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
83 นิคมเจริญชัย 0 0 0 0 4 1 0 1 5
84 บ้านนาตาล 0 0 0 0 3 1 0 0 4
85 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
86 บ้านดงสระพัง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
87 บ้านคำจำปา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
88 บ้านห้วยเปลวเงือก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
89 บ้านคำโคนสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
90 อนุบาลนิคมเปงจาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
91 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านปัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บ้านโนนหนามแท่ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
95 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
96 อนุบาลเธียรวนนท์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
97 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 187 147 127 461 801 123 33 61 957