งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 
ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1

คลิกที่นี่ 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คลิกที่นี่ 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  6 - 12 ก.ย. 2565
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู   12 ก.ย. 2565  เวลา 23.59 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ  13-15 ก.ย. 2565 เวลา 23.59 น.
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   18 ก.ย. 2565
   ♦ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกเขตพื้นที่
      (สนามแข่งขัน โรงเรียนหนองไผ่)
 23 - 24 ก.ย.2565
(ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์ คลิก)
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  21 - 23 ก.ย. 2565
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไปแนวปฏิบัติการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  70  ปีการศึกษา  2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  กลุ่มที่  1
ในระหว่างวันที่  21-23 กันยายน 2565
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

>> การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6 คลิกที่นี่
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
>> การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ระดับชั้น ม.1-3 และ ระดับชั้น ม.4-6 คลิกที่นี่
>> หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับชั้น ม.1-3  คลิกที่นี่
 
เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลา
 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) เปลี่ยนเป็น วันที่ 21 กันยายน วันเดียว สถานที่แข่งขัน รร.วิทยานุกูลนารี ห้องโสต 3  
 กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ขอเลื่อนเวลา เป็น 10.30 - 12.00 น. สถานที่แข่งขัน รร.เพชรพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 116 
 สาระศิลปะ-ดนตรี คณะกรรมการขอปรับแก้ไขสถานที่ และเวลาแข่งขันใช้ในการแข่งขัน  รายละเอียดคลิกที่นี่ 
 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน กิจกรรม กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  รายละเอียดคลิกที่นี่ 
 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน กิจกรรม ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รายละเอียดคลิกที่นี่ 
วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 11:17 น.
การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (Docx) | (PDF)
มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

 
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 14:15 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 896
จำนวนนักเรียน 1,942
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,345
จำนวนกรรมการ 732
ครู+นักเรียน 3,287
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,019
ประกาศผลแล้ว 173/232 (74.57%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 69
เมื่อวาน 99
สัปดาห์นี้ 336
สัปดาห์ที่แล้ว 1,036
เดือนนี้ 819
เดือนที่แล้ว 7,381
ปีนี้ 65,416
ทั้งหมด 230,400