งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 336 20 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 336 21 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 614 20 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 614 21 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 615 20 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 615 21 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง Resource Center 20 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง Resource Center 21 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ECC 20 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ECC 21 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 332,333 20 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 332,333 21 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 335 20 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 335 21 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 334 20 ก.ย. 2565 09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ประสานงาน : นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย >>> Tel.0985532935 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายยิ่งคุณ รอดทิม >>> Tel.0852737191 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]