งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 611,612,613 ,อาคาร 3 ห้อง 332 20 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 611,612,613 ,อาคาร 3 ห้อง 332 21 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 315,316 20 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 315,316 21 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 20 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 21 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 20 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 21 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 20 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 21 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงยิม 20 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงยิม 20 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ลานกีฬาอเนกประสงค์ 21 ก.ย. 2565 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวใต้ถุนอาคาร 6


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ประสานงาน : นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย >>> Tel.0985532935 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายยิ่งคุณ รอดทิม >>> Tel.0852737191 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]