งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00 08.00 น. ให้นักเรียนมาเตรียมอุปกรณ์ที่สนามแข่งขัน
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00 08.00 น. ให้นักเรียนมาเตรียมอุปกรณ์ที่สนามแข่งขัน
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00 08.00 น. ให้นักเรียนมาเตรียมอุปกรณ์ที่สนามแข่งขัน
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00 08.00 น. ให้นักเรียนมาเตรียมอุปกรณ์ที่สนามแข่งขัน
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00 08.00 น. ให้นักเรียนมาเตรียมอุปกรณ์ที่สนามแข่งขัน
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00 08.00 น. ให้นักเรียนมาเตรียมอุปกรณ์ที่สนามแข่งขัน
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00 08.00 น. ให้นักเรียนมาเตรียมอุปกรณ์ที่สนามแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]