งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 1 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 1 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]