ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 10
2 คณิตศาสตร์ 4
3 วิทยาศาสตร์ 6
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 2
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 5
7 ศิลปะ-ดนตรี 16
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 2
9 ภาษาต่างประเทศ 4
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0
11 คอมพิวเตอร์ 3
12 หุ่นยนต์ 0
13 การงานอาชีพ 4
14 ปฐมวัย 0
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 0
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]