หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 272 1.100 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 273 1.200 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 650 2.100 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 651 2.200 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 654 3.100 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 655 3.200 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 652 4.100 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 653 4.200 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 658 6.100 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 657 6.200 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]