ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพป. สงขลา เขต 3 16 14 12 42
2 สพป. นราธิวาส เขต 3 13 11 11 35
3 สพป. สตูล 11 13 12 36
4 สพป. นราธิวาส เขต 2 10 12 9 31
5 สพป. ยะลา เขต 1 8 7 5 20
6 สพป. ปัตตานี เขต 1 8 6 9 23
7 สพป. ยะลา เขต 2 6 4 3 13
8 สพป. นราธิวาส เขต 1 4 10 9 23
9 สพป. ปัตตานี เขต 2 4 7 11 22
10 สพป. ยะลา เขต 3 4 1 4 9
11 สพป. ปัตตานี เขต 3 0 1 2 3
รวม 84 86 87 257

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]