มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แบบสอบถามเข้าชมนิทรรศการเพื่อรับเกียรติบัตร

                                                  
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09:41 น.
 1. หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน.doc
 2. หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน.pdf
 3. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน.doc
 4. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน.pdf
 5. หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน.doc
 6. หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน.pdf
 7. หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน.doc
 8. หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน.pdf
 9. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน.doc
 10. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน.pdf
 11. หนังสือขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน.doc
 12. หนังสือขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน.pdf
 13. แบบฟอร์มการยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ครูผู้ฝึกสอน.pdf
 14. แบบฟอร์มการยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ครูผู้ฝึกสอน.doc
 15. แบบฟอร์มการยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) คณะทำงาน.pdf
 16. แบบฟอร์มการยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) คณะทำงาน.doc
 17. แบบฟอร์มการยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) คณะกรรมการ.pdf
 18. แบบฟอร์มการยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) คณะกรรมการ.doc
 19. แบบฟอร์มการยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) นักเรียน.pdf
 20. แบบฟอร์มการยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) นักเรียน.doc
 21. แบบฟอร์มการยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ผู้เข้าร่วมงาน.doc
 22. แบบฟอร์มการยืนยันการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ผู้เข้าร่วมงาน.pdf
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 20:55 น.
                                   
วันศุกร์ ที่ 09 กันยายน 2565 เวลา 15:05 น.
แผนผังการจัดนิทรรศการ

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 11
จำนวนโรงเรียน 378
จำนวนทีม 837
จำนวนนักเรียน 1,924
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,291
จำนวนกรรมการ 283
ครู+นักเรียน 3,215
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,498
ประกาศผลแล้ว 84/84 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 74
เมื่อวาน 22
สัปดาห์นี้ 453
สัปดาห์ที่แล้ว 555
เดือนนี้ 1,901
เดือนที่แล้ว 3,284
ปีนี้ 5,185
ทั้งหมด 202,566