งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
-
2 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
-
3 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
-
4 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 26 ก.ย. 2565 09.00-16.30
-
5 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 26 ก.ย. 2565 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]