งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
-
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
-
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
-
9 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 26 ก.ย. 2565 09.00-10.00
-
10 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 26 ก.ย. 2565 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]