งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
“ละอ่อนเจียงฮาย ใส่ใจ๋ก๋านศึกษา ฮัก ฮู้ ภูมิปั๋นญา ก้าวหน้านำเทคโนโลยี สู่สากล"
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ระหว่างวันที่ 7-9 เดือนธันวาคม 2565

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 2302 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 2303 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 2304 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 2101 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 2104 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 2104 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 109 ปีฯ ห้อง 8305 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 109 ปีฯ ห้อง 8305 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 109 ปีฯ ห้อง 8403 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 109 ปีฯ ห้อง 8404 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 109 ปีฯ ห้อง 8405 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 109 ปีฯ ห้อง 8401 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 109 ปีฯ ห้อง 8406 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 2202 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 2203 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 2204 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 2205 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง 2206 7 ธ.ค. 2565 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
“ละอ่อนเจียงฮาย ใส่ใจ๋ก๋านศึกษา ฮัก ฮู้ ภูมิปั๋นญา ก้าวหน้านำเทคโนโลยี สู่สากล"
....ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน.... Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]