งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังการจัดการแข่งขัน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และเครื่องร่อน การแข่งขัน นาฏศิลป์ ทุกรายการ  แข่งขันวันที่ 7  ธันวาคม 2565   ณ  เวที อาคารอเนกประสงค์ 2  รร.บ้านสันโค้งฯ (แสดงหลังจากพิธีเปิดงาน)
 กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน      ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 

วันที่ 7 ธ.ค.65 แข่งขันกลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมฯและการศึกษาพิเศษเรียนรวมไทย สังคมฯ   โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ
วันที่ 8 ธ.ค.65 แข่งขันกลุ่มสาระ ศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา  งานอาชีพ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษเรียนรวม   โรงเรียนบ้านดู่ฯ
วันที่ 9 ธ.ค. 65 แข่งขัน 2 รายการดังนี้
               - ระดับปฐมวัย    โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่ในเมือง)
               - คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และเครื่องร่อน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เจ้าภาพร่วม)
เกณฑ์การแข่งขันวงสะล้อซอซึง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
รายการเพ่ิมเติม ศิลปะ : ดนตรี   สิ้นสุดระดับเขตพื้ันที่การศึกษา
วันจันทร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:51 น.
รายการหนูน้อยคนเก่ง และวาดภาพระบายสี ปฐมวัย
รายการเพิ่มเติมของเขตพื้นที่การศึกษา สิ้นสุดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
วันจันทร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:49 น.
ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1 
ที่ รายการ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ
1. กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่ม 14- 20  พฤศจิกายน 65 กลุ่มโรงเรียน
2. โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าสู่ระบบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของระดับเขตพื้นที่ 16-23 พฤศจิกายน 65 โรงเรียน/ผู้ดูแลระบบกลุ่มรร.
3. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพื่อกำหนดสถานที่และเจ้าภาพการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระฯ/กิจกรรม 24-25 พฤศจิกายน 65 สพป.เชียงราย เขต 1
4. โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนเสนอรายชื่อกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่ ภายใน 18 พฤศจิกายน 65 โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน /คณะกรรมการตัดสิน 24-25 พฤศจิกายน 65  สพป.เชียงราย เขต 1 และโรงเรียนเจ้าภาพสถานที่แข่งขัน
6. ประชุมกรรมการตัดสินฯ 2 ธันวาคม 2565 สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุม ณ สถานที่แข่งขัน
7. แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 7-9 ธันวาคม 65 ณ สถานที่แข่งขัน
8. ประกาศผลการแข่งขันฯ 7-9 ธันวาคม 65 ผ่านเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่
ลำดับที่ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา     
ใช้ในการแข่งขันระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
ลำดับที่แข่งขัน กลุ่มโรงเรียน/สังกัด
1  แม่ข้าวต้ม
2  บ้านดู่
3  นางแล
4  เมืองใต้
5 ทุ่งก่อดงมหาวัน
6  ท่าสุด
7 เวียงชัย เวียงเหนือ
8  ดอยลาน
9 ขุนกรณ์ ดอนชัย
10  ห้วยสัก
11  ห้วยชมภู
12  เมืองเหนือ
13  ดอนศิลา
14  ผางาม
15  แม่ยาว ดอยฮาง
16  ป่าซาง
17 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
18 เอกชน
19 ร.ร.ตชด

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 112
จำนวนทีม 1,571
จำนวนนักเรียน 3,258
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,398
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 5,656
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,656

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 707
เมื่อวาน 2,522
สัปดาห์นี้ 8,086
สัปดาห์ที่แล้ว 52,113
เดือนนี้ 707
เดือนที่แล้ว 98,533
ปีนี้ 99,458
ทั้งหมด 99,458