งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
“ละอ่อนเจียงฮาย ใส่ใจ๋ก๋านศึกษา ฮัก ฮู้ ภูมิปั๋นญา ก้าวหน้านำเทคโนโลยี สู่สากล"
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ระหว่างวันที่ 7-9 เดือนธันวาคม 2565

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม อาคารรักษ์ไทย 7 ธ.ค. 2565 9.00น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) สพป.ชร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม พวงทอง 7 ธ.ค. 2565 9.00น
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม อาคารรักษ์ไทย 7 ธ.ค. 2565 9.00น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารสมยศ ห้อง อาคารสมยศ 7 ธ.ค. 2565 9.00น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารสมยศ ห้อง อาคารสมยศ 7 ธ.ค. 2565 9.00น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารสมยศ ห้อง อาคารสมยศ 7 ธ.ค. 2565 9.00น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 100 ปีฯ ห้อง 3105 7 ธ.ค. 2565 9.00น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 100 ปีฯ ห้อง 3106 7 ธ.ค. 2565 9.00น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคารอเนกประสงค์ 2 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 2 7 ธ.ค. 2565 9.00น. ลำดับที่ 1 หลังพิธีเปิดงาน
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 100 ปีฯ ห้อง 3101 7 ธ.ค. 2565 9.00น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 100 ปีฯ ห้อง 3102 7 ธ.ค. 2565 9.00น. การประกวดเล่านิทานเป็นลำดับที่ 1
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) อาคาร 100 ปีฯ ห้อง 3102 7 ธ.ค. 2565 9.00น. เป็นลำดับที่ 2 ต่อจากการเล่านิทานคุณธรราม ป. 4 - ป. 6
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) วัดเชียงยืน ห้อง ศาลา1 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) วัดเชียงยืน ห้อง ศาลา2 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) วัดเชียงยืน ห้อง วิหาร 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) วัดเชียงยืน ห้อง วิหาร 7 ธ.ค. 2565 9.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 7 ธ.ค. 2565
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
“ละอ่อนเจียงฮาย ใส่ใจ๋ก๋านศึกษา ฮัก ฮู้ ภูมิปั๋นญา ก้าวหน้านำเทคโนโลยี สู่สากล"
....ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน.... Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]