สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 12 25 19
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 14 33 23
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 17 32 26
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 13 26 19
5 006 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 9 19 14
6 007 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 7 16 11
7 009 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 12 25 20
8 012 โรงเรียนบ้านกุดบง 7 14 10
9 011 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 7 20 11
10 010 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 15 36 25
11 014 โรงเรียนบ้านคำจำปา 2 4 3
12 016 โรงเรียนบ้านคำตอยูง 2 4 3
13 017 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 29 62 50
14 015 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 5 8 8
15 013 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 3 3 3
16 021 โรงเรียนบ้านจับไม้ 3 43 11
17 024 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 15 25 22
18 025 โรงเรียนบ้านดงดาล 6 14 10
19 026 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 4 5 5
20 027 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 8 14 11
21 030 โรงเรียนบ้านตาลชุม 0 0 0
22 028 โรงเรียนบ้านต้อน 11 19 15
23 029 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 0 0 0
24 033 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 5 9 8
25 031 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 8 36 19
26 032 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 4 18 8
27 035 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 6 9 7
28 034 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 0 0 0
29 036 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 2 3 3
30 037 โรงเรียนบ้านนาดี 5 6 6
31 039 โรงเรียนบ้านนาตาล 4 6 6
32 038 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 0 0
33 041 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 10 29 19
34 040 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขาโนนภูทอง 0 0 0
35 045 โรงเรียนบ้านนายาง 23 72 45
36 046 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 2 3 3
37 047 โรงเรียนบ้านนาหนัง 12 22 20
38 048 โรงเรียนบ้านนาฮำ 24 54 41
39 042 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 1 1 1
40 043 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 28 63 47
41 044 โรงเรียนบ้านนาเมย 9 23 15
42 051 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 3 6 6
43 049 โรงเรียนบ้านน้ำเป 1 2 2
44 057 โรงเรียนบ้านบัว 25 46 38
45 060 โรงเรียนบ้านปัก 1 1 1
46 059 โรงเรียนบ้านปักหมู 4 10 7
47 063 โรงเรียนบ้านผือ 46 104 67
48 064 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 11 26 17
49 069 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 1 1 1
50 070 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 30 54 42
51 072 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 4 9 7
52 073 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 9 11 10
53 074 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 11 25 18
54 076 โรงเรียนบ้านหนองคอน 0 0 0
55 079 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 10 28 17
56 080 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 2 2 2
57 081 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 11 7
58 082 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 3 7 5
59 083 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 4 5 5
60 084 โรงเรียนบ้านหนองหอย 22 56 37
61 086 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 22 55 33
62 077 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 5 36 14
63 075 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 5 13 9
64 078 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 1 1 1
65 085 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 4 13 7
66 087 โรงเรียนบ้านหนองแอก 8 35 16
67 090 โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง 2 12 6
68 088 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 5 9 8
69 089 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 2 2 2
70 022 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 26 50 40
71 023 โรงเรียนบ้านเซิม 18 29 25
72 071 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 3 17 8
73 091 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 16 24 21
74 092 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 5 9 8
75 058 โรงเรียนบ้านแบง 29 82 48
76 061 โรงเรียนบ้านแป้น 12 26 17
77 018 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 1 1
78 019 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 8 22 14
79 020 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 6 11 9
80 052 โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี 6 9 8
81 053 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 34 23
82 054 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 47 103 81
83 055 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 2 2 2
84 062 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 12 26 21
85 065 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 44 84 63
86 066 โรงเรียนบ้านโพนทอง 2 7 4
87 067 โรงเรียนบ้านโพนทัน 0 0 0
88 068 โรงเรียนบ้านโพนแพง 4 7 6
89 093 โรงเรียนบ้านใหม่ 9 14 11
90 095 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 3 7 4
91 098 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 1 1 1
92 099 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 33 75 51
93 100 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 25 58 45
94 101 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 17 44 27
95 103 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 5 12 9
96 105 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 29 50 45
97 106 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 8 22 14
98 107 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 50 118 79
99 109 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 5 13 8
100 113 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 26 61 43
101 005 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 8 22 14
102 096 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 32 50 46
103 097 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 11 28 21
104 102 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 23 55 40
105 008 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 3 12 5
106 056 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 0 0 0
107 094 โรงเรียนปัญญาเพิ่มพูล 0 0 0
108 104 โรงเรียนสันติรักษ์ 0 0 0
109 111 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 0 0 0
110 112 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 37 108 57
111 114 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 0 0 0
112 108 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 6 10 8
113 110 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 0 0 0
รวม 1175 2684 1879
4563

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]