งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

กิจกรรมแข่งขัน สพป.หนองคาย เขต 2 ยึดตามประกาศของ สพฐ ที่ ศธ 04188/ว625 และใช้เกณฑ์ ปี2565 หาก
กิจกรรมใดตามประกาศ ยังไม่มีเกณฑ์ใหม่ ให้ยึดเกณฑ์ ปี 2562 ครับ เกณฑ์ใหม่คลิกที่ลิงค์ 
https://sillapa.net/home/
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05:28 น.
  • เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้ง 18 โรงเรียน การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ กำหนดให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามาแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ทุกกิจกรรมไม่ต้องแข่งขันในระดับเครือข่าย
  • เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมผูกเงือน โยนบอล ทรงตัว ให้ดำเนินการคัดเลือก แข่งขันในระดับเครือข่าย เพียงกิจกรรมเดียว  ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ  ของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ให้ทำการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ไม่ต้องแข่งขันในระดับเครือข่าย
  • การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
    การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

    การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
    การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน

วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:13 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 03 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:01 น.
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
31 ต.ค.65 ประชุมประธานเครือข่ายฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย2
15-20 พ.ย.65 แข่งขันระดับเครือข่ายฯ เครือข่ายฯ โรงเรียนเครือข่าย
21-22 พ.ย.65 ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินระดับเขต เครือข่ายฯ เครือข่ายฯ
21-22 พ.ย.65 ส่งรายชื่อตัวแทนเครือข่ายฯ เครือข่ายฯ เครือข่ายฯ
       
       
วันพุธ ที่ 02 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:28 น.
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการแข่งขัน
ชื่อ-สกุล กิจกรรม/กลุ่มสาระฯ เบอร์โทร
นางรำเพย ทินกระโทก สุขศึกษา พลศึกษา,ศิลปะ(ดนตรี/นาฏศิลป์ 0898424963
นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ปฐมวัย 0819740942
นางอรอุมา บวรศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0910517014
ว่าที่ ร.อ.รามภคิน โทรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์),นักบินน้อย สพฐ. 0872227970
นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ภาษาไทย 0984988365
นางจุฬาภรณ์ จันชารี ภาษาต่างประเทศ 0807474270
นางภัทรวดี แก้วจันทร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0892789603
นางสนธยา บุตรสาระ การงานอาชีพ, การศึกษาพิเศษเรียนรวม 0836959121
ว่าที่ร้อยตรี เสรี ทองคำ ศิลปะ(ทัศนศิลป์),กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0918653223
นางสิรินาถ ทองคำ คณิตศาสตร์ 0894971150

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 113
จำนวนทีม 1,175
จำนวนนักเรียน 2,684
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,879
จำนวนกรรมการ 910
ครู+นักเรียน 4,563
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,473
ประกาศผลแล้ว 217/251 (86.45%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10
เมื่อวาน 20
สัปดาห์นี้ 84
สัปดาห์ที่แล้ว 108
เดือนนี้ 419
เดือนที่แล้ว 684
ปีนี้ 2,373
ทั้งหมด 185,964