งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว โดยไม่ต้องใช้รหัสในการเข้าใช้งาน ดังนี้
1. กรรมการจัดการแข่งขัน
2. กรรมการตัดสินการแข่งขัน
3. นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
วันอังคาร ที่ 06 กันยายน 2565 เวลา 15:39 น.
เรียนแจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน / ครูผู้ฝึกสอน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันดังนี้ครับ
1. การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 เปลี่ยนสถานที่เป็น หน้าหอประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2
2. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 เปลี่ยนสถานที่เป็น หน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม สพป.ขอนแก่น เขต 2
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 16:15 น.
1. กรรมการตัดสินการแข่งขันที่ไปตัดสิน ณ โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนตนเอง ขอให้เตรียมสำเนาใบขออนุญาตไปปฏิบัติราชการ มาด้วย
2. กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตนเอง ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไว้ 1 แผ่น / 1 วัน
 
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10:10 น.
1.เปลี่ยนวัน เวลา การประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง จากวันที่ 25 ส.ค. 65 เป็น วันที่ 24 ส.ค. 65 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
   2.1.1 โรงเรียนบ้านทุ่งมน ห้อง Uso Net 
    ยี่ห้อ : HP ProOne 400 G4 Base Model Non-Touch All-in-One
    CPU : Intel(R) Core(TM) i3-8300 CPU @ 3.70GHz  RAM : 8 Gb จอภาพ ขนาด : 20 นิ้ว windows : 11 office : 365
    2.1.2 โรงเรียนบ้านทุ่งมน ห้องคอมพิวเตอร์
    ยี่ห้อ : Lenovo  All-in-One  CPU : Intel(R) Core(TM) i3-9100T CPU @ 3.10GHz  RAM : 8 Gb จอภาพ ขนาด : 21 นิ้ว windows : 10 office : 365
    2.2 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 
       2.2.1 CPU : Intel(R) Core(TM) i5-3470  CPU @ 3.20GHz  RAM : 4 Gb office 2016
หมายเหตุ กิจกรรมใดที่ต้องใช้หูฟัง ให้โรงเรียนเตรียมมาเอง
วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 17:49 น.
สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้แล้ว
1.บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (แนบรูปภาพได้ใช้รหัส รร)
2.บัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอน (แนบรูปภาพได้ ใช้รหัส รร))
3.บัตรประจำตัว กรรมการตัดสิน (ไม่สามารถแนบรูปแภาพได้)
4. บัตรประจำตัว กรรมการกลาง
หากข้อมูลผิดพลาด กรุณาแจ้ง ศน.ประจำสาระ
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 01:08 น.
แจ้งประชุม คณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.หนังสือแจ้ง รายละเอียดคลิกที่่นี่
2.รายชื่อกรรมการแยกสาระ
3.คำสั่ง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
4. คณะกรรมการดำเนินการ
5. กรณี ข้อมูลผิดพาด ให้ติดต่อ ศน.ประจำสาระดำเนินการแก้ไข
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 20:32 น.
1.แจ้งอนุญาตแก้ไขข้อมูลครู นักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับศูนย์แล้วสามารถให้รหัสของโรงเรียนแก้ไขในระบบ 16-19 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
2.การเปลี่ยนแปลงกรณีโรงเรียนขอแก้ไขข้อมูลในข้อ 1 ศึกษานิเทศก์ประจำสาระจะแก้ไขในระบบ
3.อนุญาตให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครู กรรมการ 23 สิงหาคม 2565
4. หนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลผิดพลาด 
5.หนังสือแจ้งเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

เอกสาร DOC5.docx
วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 11:38 น.
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ว่าที่ ร.ท. ประสงค์ พรหมเมตตา มือถือ 0879516979 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] ศน.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ 0877743920 ดร.เทอดชัย บัวผาย 0868567270 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา 0842617007
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2565 เวลา 15:38 น.
กรณีมีข้อมูลในเว็บไซต์ผิดพลาด กรุณาแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ประจำสาระดังนี้ ครับ 
- ปฐมวัย        ศน.จิระภา ธรรมนำศีล  061-9654429
- ภาษาไทย    ศน.มหรรณพ  สมอเนื้อ 08-85728732 
- คณิตศาสตร์  ศน.กุศล  ชาปัญญา     0854544330 
- วิทยาศาสตร์  ศน.วิรงรอง  อุดม       087-374-2332
- สังคมศึกษาฯ ศน.ศรียุพา เมธาอภินันท์ 0896866829
- การงานอาชีพ ศน.คุณาพร วรรณศิลป์   064-2288978
- ดนตรี ศน.จุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ 0840709335 /ศน.ทัศณา ศรีภูมิ 089-9442879
- นาฏศิลป์ ศน.รัชนีย์  อุปรัง 0817084650 
- ทัศนศิลป์ ศน.อิษณาพร  คุ้มตะบุตร 0844287901
- คอมพิวเตอร์ ศน.เทอดชัย  บัวผาย 086-8567270
- นักบินน้อย ศน.ลลนา  เนาว์วงษ์  083-4421897
- สุขศึกษา พลศึกษา  ศน.ปิยธิดา  นามวิจิตร 088-5715311
- การศึกษาพิเศษ ศน.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ 0877743920 
- ภาษาอังกฤษ    ศน.สมถวิล ชูเนตร 0899412602
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศน.เทพรัตน์ / คุณธีรศักดิ์ 0877743920
- ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ศน.จุฬารัตน์  เย็นสวัสดิ์  084-0709335 /ศน.ทัศณา ศรีภูมิ 089-9442879
- หุ่นยนต์ ศน.เทพนา  เครือคำ 080-7388989 
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2565 เวลา 15:35 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 224
จำนวนทีม 2,284
จำนวนนักเรียน 5,128
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,628
จำนวนกรรมการ 1,077
ครู+นักเรียน 8,756
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,833
ประกาศผลแล้ว 231/259 (89.19%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 156
เมื่อวาน 232
สัปดาห์นี้ 1,258
สัปดาห์ที่แล้ว 1,489
เดือนนี้ 3,907
เดือนที่แล้ว 12,202
ปีนี้ 80,949
ทั้งหมด 635,769