งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้แต่ละทีมนำกระดานเล่นมาด้วย
>> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เรื่อง การแก้ไข เปลี่ยนตัว หรือเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

>> แบบฟอร์มหนังสือขอเพิ่มนักเรียน-ครูผู้ฝึก <<
>> แบบฟอร์มหนังสือขอแก้ไขหรือเปลี่ยนตัว ณ วันแข่งขัน <<

เกณฑ์แข่งขันเล่มเล็ก (เพิ่มเติม) >>คลิก<<

แจ้งเลื่อนกำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่ง/ครูผู้ฝึกสอน/กรรมการ จากเดิมวันที่ 23/11/65 เป็นวันที่ 26/11/65 เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 
 
เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
          ตามประกาศของ สพฐ. คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัด สพฐ. และสังกัดอื่น ๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา และโรงเรียนทุกสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 มีมติที่ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศของ สพฐ. ข้างต้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ให้ปฏิบัติตามตามประกาศของ สพฐ.
รายละเอียดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

1.การแข่งขันการสร้างการ์ตูน (Comic Strip)
2.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1 - ม.3
3.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับ ม.1 - ม.3
4.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับ ม.4 - ม.6
5.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น
6.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย
7.การแข้งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4 - ม.6
8.การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 - ม.3
9.การสร้าง  Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3
12.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 - ม.3
13.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4 - ม.6
14.การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับ ม.4 - ม.6

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูแผนผังขนาดใหญ่
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรีย ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
 https://drive.google.com/file/d/1AyyUxkKcuy5-eeyfObIF7mf0DYtyhxk5/view?usp=share_link


อัพเดทเกณฑ์การแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โปรดติดตามรายละเอียดในเมนูเกณฑ์การแข่งขัน
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์เอแม็ท
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดจาก Link : https://shorturl.asia/TIuN4
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:51 น.
กำหนดการและรายละเอียดการส่งผลงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show
https://drive.google.com/file/d/19y9rqZgYp926L7fsOJ5wodTkgSd94RWE/view?usp=share_link


1. กำหนดการโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ https://drive.google.com/file/d/1GHn9soDBS_Je4i5YnU9hwbmx1ejNr6v1/view?usp=share_link
2. กำหนดการโครงงานประเภททดลอง https://drive.google.com/file/d/1fBQ-GtCflnkOKGOQkkYxCqwTBvSLL7nX/view?usp=share_link
3. ข้อกำหนดนักบินน้อย สพฐ. https://drive.google.com/file/d/14RILSqLpiQx755vTUFa1_75upt0hmDwD/view?usp=share_link
4. ข้อกำหนด Science show https://drive.google.com/file/d/1UQexl4l-SzcQMvx6m_MFUjNVaK-hy2EQ/view?usp=share_link
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:28 น.
1. กำหนดส่งเอกสารรายงานตามเกณฑ์การแข่งขัน ไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
2. ผังรูปถ่ายคณะกรรมการสภานักเรียนต้องตรงกับประกาศแต่งตั้งสภานักเรียนของโรงเรียน
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:50 น.
ประกาศรายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมเรียนรวม
1. สามารถศึกษารายละเอียดได้จากลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/1VPMcm1l_dgUw4aP4Yxr-1izdC0AaTHCd/view?usp=share_link
2. ตัวอย่างเอกสารใบรับรองแพทย์ https://drive.google.com/file/d/1Efkgb5W-He1SrC7cYeeinZZLrrWbDK3Q/view?usp=share_link
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:53 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอประกาศรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม
ขอให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศึกษารายละเอียดตามเอกสารในลิ้งค์นี้ 
https://drive.google.com/drive/folders/1nHvhpMPzShpLHB8djM8D5g6Z0Uiopgf7?usp=share_link
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:42 น.
รายชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานงานหลักของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
https://docs.google.com/document/d/1ixmZHy-rhMm5fWzafLtDYdm8nVeadHsR/edit?usp=share_link&ouid=111138229054033045097&rtpof=true&sd=true
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:49 น.
หลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันรายการภาษาจีน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขอเพียงนักเรียนมีสัญชาติไทย 
**ยกเว้น รายการละครสั้นภาษาจีนไม่ระบุสัญชาติ ทุกคนสามารถเข้าแข่งขันได้ 
2.หนังสือรับรองจากโรงเรียน ตามเกณฑ์  ข้อ 2.3
3. ปพ1 เพื่อแสดงคุณสมบัติเข้าการแข่งขันว่านักเรียนเรียนอยู่ในหลักสูตรภาษาจีน ในปีการศึกษา2565 
4. บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 
5. รายการพูดภาษาจีน ส่งบท พูด 3 ฉบับ
6. รายการละครสั้น ส่งบทละคร 3 ฉบับ
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:31 น.
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/file/d/1MdAyLUatFvAF8AYFtv6HYTU_3aC8wfft/view?usp=share_link
2. นักบินน้อย สพฐ.
https://drive.google.com/file/d/1vx0o5nQvX1lA6YR0hfh9z1m0GeTKmV6r/view?usp=share_link
3. ภาษาต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
https://drive.google.com/file/d/153L1N0aKhdDl0KKxr1s8P6EA4J4sUl6Q/view?usp=share_link
วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:06 น.
การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง (เพิ่มเติม) จำนวน 4 รายการ ดังนี้
1. เดี่ยวสะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น
2. เดี่ยวซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น
3. เดี่ยวขลุ่ยพื้นเมือง ไม่กำหนดช่วงชั้น
4. วงดนตรีพื้นเมือง ประกอบการขับซอ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ทั้ง 4 รายการนี้มีการแข่งขันเฉพาะในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคเหนือ) ทุกโรงเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:03 น.
1. ลงเบียนนักเรียน และครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน 2565
2. แก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียน และครูผู้สอน  ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2565
3. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
วันศุกร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:16 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 84
จำนวนทีม 3,841
จำนวนนักเรียน 8,429
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,732
จำนวนกรรมการ 1,740
ครู+นักเรียน 14,161
ครู+นักเรียน+กรรมการ 15,901
ประกาศผลแล้ว 0/254 (0.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3,842
เมื่อวาน 17,485
สัปดาห์นี้ 62,016
สัปดาห์ที่แล้ว 80,823
เดือนนี้ 3,842
เดือนที่แล้ว 341,075
ปีนี้ 344,917
ทั้งหมด 344,917